Điều khoản và dịch vụ

Các quy định và chính sách này tạo ra hợp đồng thỏa thuận giữa quý khách hàng và Hahalolo. Xin vui lòng đọc kỹ thỏa thuận. Để xác nhận quý khách đã hiểu và chấp nhận mọi thỏa thuận, hãy nhấn chọn vào ô “Tôi đồng ý các điều khoản quy định và chính sách về tour trả góp của Hahalolo” trước khi thực hiện thanh toán đặt Tour.

I.QUY ĐỊNH CHUNG

Việc mua bán Tour du lịch Việt Nam đặc biệt, cho phép người dùng được lựa chọn giữa hình thức thanh toán một lần đủ 100% và hình thức thanh toán trả góp không lãi suất theo quy định của Hahalolo. Nội dung cụ thể như sau:

1. Đối tượng áp dụng: Người dùng trên Hệ thống Hahalolo là cá nhân, tổ chức hoặc một nhóm người, có nhu cầu đặt Tour du lịch Việt Nam đặc biệt, với nhiều hình thức thanh toán khác nhau (sau đây gọi tắt là Khách hàng).

2. Phạm vi áp dụng: Áp dụng đối với các Tour du lịch tại Việt Nam khả dụng, được chỉ định đặc biệt trên Hệ thống Hahalolo.

3. Thời gian áp dụng: Hahalolo cho phép Khách hàng đặt Tour du lịch Việt Nam đặc biệt với nhiều hình thức thanh toán khác nhau bắt đầu từ ngày …/…/2021 đến ngày 31/12/2022.

4. Hình thức thanh toán: Khách hàng được quyền lựa chọn hai hình thức thanh toán sau: hình thức thanh toán một lần đủ 100% và hình thức thanh toán trả góp không lãi suất.

5. Thời hạn trả góp: Đối với hình thức thanh toán trả góp, Khách hàng được phép lựa chọn thời hạn trả góp bao gồm 03 tháng, 06 tháng, 09 tháng và tối đa là 12 tháng mà không tính lãi suất.

6. Thanh toán: Thanh toán qua tài khoản ngân hàng do Hahalolo chỉ định trên hệ thống. Tỷ giá quy đổi được áp dụng tại thời điểm Khách hàng đặt Tour và được ấn định trong suốt thời gian trả góp.

7. Thời hạn thanh toán: Là thời hạn hàng tháng mà Khách hàng phải thanh toán theo quy định của Hahalolo.

8. Tổng giá trị đơn hàng: là tổng giá trị Tour ban đầu mà Khách hàng đặt và phải thanh toán.

9. Điều kiện bất khả kháng: Trong trường hợp bất khả kháng như thiên tai, dịch bệnh, lũ lụt, hỏa hoạn, chiến tranh hoặc đe dọa chiến tranh, khủng bố hoặc đe dọa khủng bố, động đất… dẫn đến việc Hahalolo không thể tiếp tục cung cấp Tour Khách hàng đã đặt, mặc dù đã cố gắng khắc phục để thực hiện dịch vụ, thì Hahalolo sẽ hoàn trả đủ số tiền đã thanh toán cho Khách hàng. Dịch vụ được chấm dứt và Hahalolo không phải bồi thường bất kỳ thiệt hại nào cho Khách hàng.

10. Phí chuyển tiền: Phí chuyển tiền được phát sinh trong trường hợp Khách hàng được hoàn lại số tiền đã thanh toán theo quy định của tour trả góp. Phí chuyển tiền do Khách hàng chịu.

II. ĐIỀU KIỆN ĐẶT TOUR VÀ THÔNG BÁO THANH TOÁN

1. Điều kiện chung

Thời gian kể từ ngày Khách hàng đặt Tour cho đến ngày Tour khởi hành không vượt quá 18 tháng.

2. Đối với hình thức thanh toán một lần đủ 100%

Khách hàng được phép đặt Tour và thanh toán một lần đủ 100% tổng giá trị đơn hàng trước 93 ngày (lớn hơn hoặc bằng 93 ngày) Tour khởi hành.

3. Đối với hình thức thanh toán trả góp không lãi suất

– Khách hàng phải thanh toán lần đầu tối thiểu 1% tổng giá trị đơn hàng cần đặt. Giá trị tối thiểu này có thể thay đổi tùy thuộc vào từng thời điểm áp dụng chính sách của Hahalolo.

– Khách hàng được phép đặt Tour trước 186 ngày (lớn hơn hoặc bằng 186 ngày) Tour khởi hành và hoàn tất thanh toán 100% tổng giá trị đơn hàng trước 93 ngày Tour khởi hành.

4. Thông báo thanh toán

– Khách hàng sẽ nhận được thông báo đề nghị thanh toán bởi Hệ thống Hahalolo trước Thời hạn thanh toán, cụ thể như sau:

+ Lần 1: Thông báo trước Thời hạn thanh toán 07 ngày.

+ Lần 2: Thông báo trước Thời hạn thanh toán 24 giờ hoặc 48 giờ theo quy định của Hahalolo tại từng thời điểm.

III. CHÍNH SÁCH ƯU ĐÃI KHI THANH TOÁN HOÀN TẤT 100%

1. Thời gian hoàn tất thanh toán lớn hơn hoặc bằng 15 tháng

Trường hợp Khách hàng hoàn tất thanh toán 100% tổng giá trị đơn hàng trong khoảng thời gian lớn hơn 15 tháng trước ngày khởi hành Tour, Khách hàng sẽ được những quyền lợi sau:

1.1 Khách hàng được quyền thay đổi thời gian đi Tour một lần và không vượt quá 03 tháng so với ngày khởi hành Tour ban đầu. Tuy nhiên phải thông báo lịch đổi cho Hahalolo trước 93 ngày Tour khởi hành.

1.2 Khách hàng được quyền chuyển nhượng, tặng cho, mua bán hoặc ủy quyền,… cho người khác thay thế đi Tour khi thông báo cho Hahalolo trước 93 ngày Tour khởi hành.

Việc chuyển nhượng sẽ dựa trên thỏa thuận của Khách hàng và người nhận chuyển nhượng. Hahalolo chỉ nhận chuyển đổi theo yêu cầu của Khách hàng và không chịu tổn thất hay trách nhiệm nào khi có tranh chấp xảy ra. (Hahalolo sẽ thu phí chuyển đổi của Khách hàng theo quy định của Hahalolo) 

Ngoài ra, người nhận chuyển nhượng, tặng cho, mua bán, ủy quyền không được phép tiếp tục chuyển nhượng, tặng cho, mua bán, ủy quyền cho bên thứ ba.

1.3 Khách hàng được giảm 10% tổng giá trị đơn hàng đã đặt và được khấu trừ trực tiếp vào lần thanh toán cuối cùng.

1.4 Trường hợp Khách hàng không thể đi được thì có quyền hủy Tour và yêu cầu Hahalolo hoàn lại số tiền đã thanh toán, kèm theo đó:

+ Khách hàng sẽ được Hahalolo tặng 3% dựa trên tổng số tiền đã thanh toán.

+ Khách hàng sẽ được hoàn lại số tiền đã thanh toán vào tài khoản ngân hàng của người đặt Tour trong vòng 45 ngày kể từ ngày Tour khởi hành.

+  Khách hàng phải thông báo về việc hủy Tour cho Hahalolo trước 93 ngày Tour khởi hành.

2. Thời gian hoàn tất thanh toán từ 12 tháng đến dưới 15 tháng

Trường hợp Khách hàng hoàn tất thanh toán 100% tổng giá trị đơn hàng trong khoảng thời gian từ 12 tháng đến dưới 15 tháng trước ngày khởi hành Tour, Khách hàng sẽ được những quyền lợi sau:

2.1 Khách hàng được quyền thay đổi thời gian đi Tour một lần và không vượt quá 03 tháng so với ngày khởi hành Tour ban đầu. Tuy nhiên phải thông báo lịch đổi cho Hahalolo trước 93 ngày Tour khởi hành.

2.2 Khách hàng được quyền chuyển nhượng, tặng cho, mua bán hoặc ủy quyền cho người khác thay thế đi Tour khi thông báo cho Hahalolo trước 93 ngày Tour khởi hành.

Việc chuyển nhượng sẽ dựa trên thỏa thuận của Khách hàng và người nhận chuyển nhượng. Hahalolo chỉ nhận chuyển đổi theo yêu cầu của Khách hàng và không chịu tổn thất hay trách nhiệm nào khi có tranh chấp xảy ra.   (Hahalolo sẽ thu phí chuyển đổi của Khách hàng theo quy định của Hahalolo)

Ngoài ra, người nhận chuyển nhượng, tặng cho, mua bán, ủy quyền không được phép tiếp tục chuyển nhượng, tặng cho, mua bán, ủy quyền cho bên thứ ba.

2.3 Khách hàng được giảm 5% tổng giá trị đơn hàng đã đặt và được khấu trừ trực tiếp vào lần thanh toán cuối cùng.

2.4 Trong trường hợp Khách hàng không thể đi được thì có quyền hủy Tour và yêu cầu Hahalolo hoàn lại số tiền đã thanh toán, kèm theo đó:

+ Khách hàng sẽ được Hahalolo tặng 1.5% dựa trên tổng số tiền đã thanh toán.

+ Khách hàng sẽ được hoàn lại số tiền đã thanh toán vào tài khoản ngân hàng của người đặt Tour trong vòng 45 ngày kể từ ngày Tour khởi hành.

+ Khách hàng đặt Tour phải thông báo về việc hủy Tour cho Hahalolo trước 93 ngày Tour khởi hành.

3. Thời gian hoàn tất thanh toán từ 9 tháng đến dưới 12 tháng

Trường hợp Khách hàng hoàn tất thanh toán 100% tổng giá trị đơn hàng trong khoảng thời gian từ 9 tháng đến dưới 12 tháng trước ngày khởi hành Tour, Khách hàng sẽ được những quyền lợi sau:

3.1 Khách hàng được quyền thay đổi thời gian đi Tour một lần và không vượt quá 03 tháng so với ngày khởi hành Tour ban đầu. Tuy nhiên phải thông báo lịch đổi cho Hahalolo trước 93 ngày Tour khởi hành.

3.2 Khách hàng được quyền chuyển nhượng, tặng cho, mua bán hoặc ủy quyền cho người khác thay thế đi Tour khi thông báo cho Hahalolo trước 93 ngày Tour khởi hành.

Việc chuyển nhượng sẽ dựa trên thỏa thuận của Khách hàng và người nhận chuyển nhượng. Hahalolo chỉ nhận chuyển đổi theo yêu cầu của Khách hàng và không chịu tổn thất hay trách nhiệm nào khi có tranh chấp xảy ra.   (Hahalolo sẽ thu phí chuyển đổi của Khách hàng theo quy định của Hahalolo)

Ngoài ra, người nhận chuyển nhượng, tặng cho, mua bán, ủy quyền không được phép tiếp tục chuyển nhượng, tặng cho, mua bán, ủy quyền cho bên thứ ba.

3.3 Khách hàng được giảm 2,5% tổng giá trị đơn hàng đã đặt và được khấu trừ trực tiếp vào lần thanh toán cuối cùng.

3.4 Trong trường hợp Khách hàng không thể đi được thì có quyền hủy Tour và yêu cầu Hahalolo hoàn lại số tiền đã thanh toán, kèm theo đó:

+ Khách hàng sẽ được Hahalolo tặng 1% dựa trên tổng số tiền đã thanh toán.

+ Khách hàng sẽ được hoàn lại số tiền đã thanh toán vào tài khoản ngân hàng của người đặt Tour trong vòng 45 ngày kể từ ngày Tour khởi hành.

+ Khách hàng đặt Tour phải thông báo về việc hủy Tour cho Hahalolo trước 93 ngày Tour khởi hành.

4. Thời gian hoàn tất thanh toán từ 6 tháng đến dưới 9 tháng

Trường hợp Khách hàng hoàn tất thanh toán 100% tổng giá trị đơn hàng trong khoảng thời gian từ 6 tháng đến dưới 9 tháng trước ngày khởi hành Tour, Khách hàng sẽ được những quyền lợi sau:

4.1 Khách hàng được quyền thay đổi thời gian đi Tour một lần và không vượt quá 03 tháng so với ngày khởi hành Tour ban đầu. Tuy nhiên phải thông báo lịch đổi cho Hahalolo trước 93 ngày Tour khởi hành.

4.2 Khách hàng được quyền chuyển nhượng, tặng cho, mua bán hoặc ủy quyền cho người khác thay thế đi Tour khi thông báo cho Hahalolo trước 93 ngày Tour khởi hành.

Việc chuyển nhượng sẽ dựa trên thỏa thuận của Khách hàng và người nhận chuyển nhượng. Hahalolo chỉ nhận chuyển đổi theo yêu cầu của Khách hàng và không chịu tổn thất hay trách nhiệm nào khi có tranh chấp xảy ra.   (Hahalolo sẽ thu phí chuyển đổi của Khách hàng theo quy định của Hahalolo)

Ngoài ra, người nhận chuyển nhượng, tặng cho, mua bán, ủy quyền không được phép tiếp tục chuyển nhượng, tặng cho, mua bán, ủy quyền cho bên thứ ba.

4.3 Trong trường hợp Khách hàng không thể đi được thì có quyền hủy Tour và yêu cầu Hahalolo hoàn lại số tiền đã thanh toán, kèm theo đó:

+ Khách hàng sẽ được Hahalolo tặng 0.5% dựa trên tổng số tiền đã thanh toán.

+ Khách hàng sẽ được hoàn lại số tiền đã thanh toán vào tài khoản ngân hàng của người đặt Tour trong vòng 45 ngày kể từ ngày Tour khởi hành.

+ Khách hàng đặt Tour phải thông báo về việc hủy Tour cho Hahalolo trước 93 ngày Tour khởi hành.

5. Thời gian hoàn tất thanh toán từ 3 tháng đến dưới 6 tháng

Trường hợp Khách hàng hoàn tất thanh toán 100% tổng giá trị đơn hàng trong khoảng thời gian từ 3 tháng đến dưới 6 tháng trước ngày khởi hành Tour, Khách hàng sẽ được những quyền lợi sau:

5.1 Khách hàng được quyền thay đổi thời gian đi Tour một lần và không vượt quá 03 tháng so với ngày khởi hành Tour ban đầu. Tuy nhiên phải thông báo lịch đổi cho Hahalolo trước 93 ngày Tour khởi hành.

5.2 Khách hàng được quyền chuyển nhượng, tặng cho, mua bán hoặc ủy quyền cho người khác thay thế đi Tour khi thông báo cho Hahalolo trước 93 ngày Tour khởi hành.

Việc chuyển nhượng sẽ dựa trên thỏa thuận của Khách hàng và người nhận chuyển nhượng. Hahalolo chỉ nhận chuyển đổi theo yêu cầu của Khách hàng và không chịu tổn thất hay trách nhiệm nào khi có tranh chấp xảy ra.   (Hahalolo sẽ thu phí chuyển đổi của Khách hàng theo quy định của Hahalolo)

Ngoài ra, người nhận chuyển nhượng, tặng cho, mua bán, ủy quyền không được phép tiếp tục chuyển nhượng, tặng cho, mua bán, ủy quyền cho bên thứ ba.

5.3 Trong trường hợp Khách hàng không thể đi được thì có quyền hủy Tour và yêu cầu Hahalolo hoàn lại số tiền đã thanh toán, cụ thể:

+ Khách hàng sẽ được hoàn lại số tiền đã thanh toán vào tài khoản ngân hàng của người đặt Tour trong vòng 45 ngày kể từ ngày Tour khởi hành.

+ Khách hàng đặt Tour phải thông báo về việc hủy Tour cho Hahalolo trước 93 ngày Tour khởi hành.

IV. CHÍNH SÁCH KHI CHƯA THANH TOÁN HOÀN TẤT 100%

Trong trường hợp Khách hàng chưa hoàn tất thanh toán 100% tổng giá trị đơn hàng thì không được quyền thay đổi thời gian đi Tour, chuyển nhượng, tặng cho, mua bán hoặc ủy quyền cho người khác. Ngoài ra, Khách hàng được áp dụng các chính sách sau:

1. Chính sách gia hạn thanh toán

– Khách hàng chưa hoàn tất thanh toán 100% tổng giá trị đơn hàng được phép gia hạn thanh toán 10 ngày so với Thời hạn thanh toán khi Khách hàng gửi thông báo cho Hahalolo hoặc Hahalolo đã gửi thông báo gia hạn cho Khách hàng.

– Trong trường hợp đã quá thời gian gia hạn mà Khách hàng vẫn không thanh toán thì Tour đã đặt tự động bị hủy và Khách hàng không được hoàn trả số tiền đã thanh toán.

2. Chính sách hủy Tour

Khách hàng chưa hoàn tất thanh toán 100% tổng giá trị đơn hàng được phép yêu cầu hủy Tour khi thông báo cho Hahalolo trước Thời hạn thanh toán định kỳ hàng tháng hoặc trước khi Tour tự động bị hủy theo quy định tại Mục V.1 của Quy trình này. Cụ thể như sau:

2.1 Đối với trường hợp Khách hàng đã thanh toán đạt từ 50% đến dưới 100% tổng giá trị đơn hàng, Khách hàng sẽ được hoàn lại số tiền đã thanh toán vào tài khoản ngân hàng của người đặt Tour trong vòng 45 ngày kể từ ngày Tour khởi hành. Tuy nhiên, Khách hàng phải chịu một khoản phạt tương ứng 10% số tiền đã thanh toán.

2.2 Đối với trường hợp Khách hàng đã thanh toán đạt từ 10% đến dưới 50% tổng giá trị đơn hàng, Khách hàng sẽ được hoàn lại số tiền đã thanh toán vào tài khoản ngân hàng của người đặt Tour trong vòng 45 ngày kể từ ngày Tour khởi hành. Tuy nhiên, Khách hàng phải chịu một khoản phạt tương ứng 20% số tiền đã thanh toán.

2.3 Đối với trường hợp Khách hàng đã thanh toán đạt dưới 10% tổng giá trị đơn hàng, Khách hàng phải chịu một khoản phạt tương ứng 100% số tiền đã thanh toán (Khách hàng sẽ không được hoàn lại số tiền đã thanh toán).

2.4 Trường hợp số tiền đã thanh toán của Khách hàng nhỏ hơn 30$ thì Hahalolo sẽ không thực hiện việc hoàn lại tiền theo Mục IV.2.1 và Mục IV.2.2 cho Khách hàng.


Chính sách và Quyền lợi Hoàn tất thanh toán 100% giá trị đơn hàng Chưa hoàn tất thanh toán
Khoảng thời gian được tính từ thời điểm hoàn tất thanh toán đến thời điểm Tour khởi hành  
Từ 15 tháng trở lên Từ 12 đến dưới 15 tháng Từ 09 đến dưới 12 tháng Từ 06 đến dưới 09 tháng Từ 03 đến dưới 06 tháng
Thay đổi thời gian đi Tour – Chỉ được thay đổi 1 lần- Thời gian khởi hành mới không vượt quá 03 tháng tính từ ngày khởi hành ban đầu- Phải thông báo lịch đổi cho Hahalolo trước 93 ngày so với ngày Tour khởi hành ban đầu x x x x x
Chuyển nhượng, tặng cho, mua bán, ủy quyền… cho người khác thay thế đi Tour (*) – Phải thông báo cho Hahalolo trước 93 ngày so với ngày Tour khởi hành- Người thay thế đi Tour không thể chuyển nhượng, tặng cho, mua bán, ủy quyền cho người khác x x x x x
Khuyến Mãi – Được khấu trừ trực tiếp vào lần thanh toán cuối cùng 10% tổng giá trị đơn hàng 5% tổng giá trị đơn hàng 2,5% tổng giá trị đơn hàng
Hủy Tour – Khách hàng phải thông báo về việc hủy cho Hahalolo trước 93 ngày so với ngày Tour khởi hành- Số tiền hoàn lại sẽ được chuyển tới tài khoản ngân hàng của người đặt Tour trong vòng 45 ngày kể từ ngày Tour khởi hành Hoàn trả toàn bộ và tặng thêm 3% tổng số tiền đã thanh toán Hoàn trả toàn bộ và tặng thêm 1.5% tổng số tiền đã thanh toán Hoàn trả toàn bộ và tặng thêm 1% tổng số tiền đã thanh toán Hoàn trả toàn bộ và tặng thêm 0.5% tổng số tiền đã thanh toán Hoàn trả toàn bộ số tiền đã thanh toán Khách hàng được hoàn lại toàn bộ số tiền đã thanh toán và chịu một khoản phạt tương ứng như sau:
Số tiền đã thanh toán (tính theo % tổng giá trị đơn hàng) Mức phạt (tính theo % số tiền đã thanh toán)
Từ 50% đến dưới 100% 10%
Dưới 50% 20%
Gia hạn thanh toán – Khách hàng được phép gia hạn thanh toán trả chậm 10 ngày so với thời hạn thanh toán của kỳ trả góp chưa thanh toán gần nhất.- Quá ngày gia hạn mà Khách hàng vẫn chưa thanh toán sẽ bị hủy Tour và không được hoàn trả số tiền đã thanh toán. x
(*): Việc chuyển nhượng dựa trên thỏa thuận của Khách hàng và người nhận chuyển nhượng. Hahalolo chỉ nhận chuyển đổi theo yêu cầu của khách hàng và không chịu tổn thất hay trách nhiệm nào khi có tranh chấp xảy ra. (Hahalolo sẽ thu phí chuyển đổi của Khách hàng theo quy định của Hahalolo)
Scroll to Top